Het succes van elk bedrijf begint bij de medewerkers. Toch wordt dat niet altijd uitgesproken op de werkvloer. Bij Drukservice-Impressa doen we dat wel, én we zijn er ons van bewust dat alles begint bij een goede teamgeest.

De manier waarop we omgaan met elkaar, is exact waar we als bedrijf voor staan.

Sinds 2019 wordt er één keer per maand een voorbeeld uitgelicht om ons team aan te tonen dat we werken rond 3 belangrijke pijlers of principes: Flexibiliteit, Engagement en Vakmanschap. De voorbeelden illustreren dat we hier heel spontaan reeds mee bezig zijn. Het zit in onze genen om te werken volgens deze 3 grote principes. En daar kunnen we alleen maar trots om zijn. Want wat we intern doen, weerspiegelt zich op onze klanten en projecten.

Flexibiliteit begint bij het meedenken met collega’s en onszelf soepel opstellen om zo nu en dan een extraatje te bieden.  Alleen zo kunnen we beloftes nakomen en extra service bieden.

Engagement is meewerken aan verandering en proactief meedenken in teamverband. Daardoor kan er 100% professioneel tewerk worden gegaan, kan er kwalitatief hoogstaand werk en volgens afspraak worden geleverd.

Vakmanschap zien we in het oog voor detail bij onze vele ervaren collega’s. Leren is werken aan onze eigen ontwikkeling. Streven naar een nultolerantie m.b.t. fouten leidt steeds tot een kwalitatief eindproduct.

Deel dit artikel