Drukservice Impressa maakt optimaal gebruik van de gloednieuwe PressTune software van Agfa,
die het mogelijk maakt de drukprestaties voor 100% te optimaliseren.
PressTune is een cruciaal onderdeel van het Agfa Graphics ECO³-programma en Drukservice Impressa maakt er dankbaar gebruik van o.w.v. tal van voordelen voor de klanten. Een onberispelijke klantenservice kan niet zonder de perfecte kwaliteit. En kwaliteit is sinds kort het resultaat van een geoptimaliseerd en meetbaar proces.

Met PressTune focust Drukservice Impressa op ecologie, kostenefficiëntie en extra voordelen. Drukprocessen worden schoner en eenvoudiger te beheren en onderhouden.

Kwalitatief drukwerk

Waar we vroeger onze drukcurves enkel maten en bewaarden aan de pers waarop er werd gedrukt, wordt er nu gewerkt met een overkoepelend meetsysteem voor de gehele drukkerij. De PressTune software rapporteert real-time informatie en zorgt zo voor volledige transparantie van het drukproces. Onafhankelijk van het procédé dat wordt toegepast, kan ieder drukorder worden nagemeten en gecontroleerd vanaf een centrale software unit. Automatisch bekomen we een metrische weergave en een grafische voorstelling van zowel de densiteiten als de puntaangroei, per kleur. Er wordt steeds gewerkt volgens de ISO-normering, en het doel is steeds binnen de normale tolerantie te werken, voor elke kleur.

Consistentie bij herdrukken

Op die manier verkrijgen we vooral een objectieve beoordeling van de kwaliteit. Bij twijfel kan er steeds worden nagegaan of er al dan niet binnen de toleranties, eigen aan het drukproces, werd gewerkt.
En wat voor onze klanten een gigantisch voordeel is, is dat er bij herdrukken of bijdrukken nooit meer alleen een visuele benadering plaatsvindt, maar er steeds álle gegevens beschikbaar zijn van de eerste of van de vorige druk. Onze klanten kunnen er dus nóg meer op rekenen dat een volgende productie hetzelfde resultaat zal geven dan een vorige.
De metingen geven ons als drukkerij een schat aan informatie, aan de hand van de meetresultaten kunnen continu drukprocédés worden bijgestuurd en verbeterd. Het voorziet tevens probleemidentificatie voor onderhoud van de persen.

Als productietool zorgt PressTune ervoor dat de vereiste drukkwaliteitsnorm sneller worden bereikt. Zo worden voorbereidingstijden tot 40% verminderd, wat op zijn beurt weer leidt tot minder afval.

Deel dit artikel