Ecologie als rode draad doorheen Drukservice Impressa.

 

Meer en meer wordt er ingezet op ecologische oplossingen. Als grafisch industrieel bedrijf en met een eindproduct dat soms een korte levensduur kent, is het topprioriteit om onze klanten garanties te bieden op vlak van duurzaamheid en milieu.

Zo worden de aluminium drukplaten van Drukservice Impressa niet meer opgehaald voor oud ijzer, maar 100% gerecycleerd en gerecupereerd. Daarnaast werd er ook flink geïnvesteerd in het verzamelen en afvoeren van papierafval. Alle witte papierafval (+/- 80% van de totale productie) wordt vanaf iedere werkpost van de afwerking automatisch afgevoerd naar een daarvoor voorziene perscontainer. Een volle container kan voor de volle 100% verwerkt worden tot gerecycleerde papiersoorten. En wist je dat Drukservice Impressa extra groen drukt? Zowel de digitale als de offset drukkerij werkt volledig de-inkable. Dit wil zeggen dat er geen UV, chemische solventen of inkjet wordt gebruikt waarbij het papierafval niet meer recycleerbaar is. Al het papierafval dat bij ons buiten gaat, alsook alle geleverde drukwerk, is achteraf voor 100% te recycleren en dus uitermate duurzaam.

 

Chemieloze ontwikkelaar én recycleerbare drukplaten

De nauwe samenwerking met Agfa en de drive om te kiezen voor groen, leidt voor Drukservice Impressa naar een volledig gesloten circuit van drukplaten.
De gebruikte drukplaten van alle drukpersen, worden door de medewerkers gestapeld in de daarvoor voorziene containers. Deze worden opgehaald en die oude platen worden gerecycleerd.
Dit is mogelijk doordat het type van platen en de ontwikkeling ervan in tegenstelling tot voorheen nu chemieloos en waterloos gebeurt. Waar destijds chemische ontwikkelaar werd gebruikt en de platen werden gespoeld met water dat dan op zijn beurt ook verontreinigd raakte, wordt er nu ontwikkeld volgens een heel nieuw en milieuvriendelijk procédé, procesloos en met een fractie van het water. Deze aanpak levert 70% minder impact op het milieu bij de plaatbelichter, én daarbij komt dat de platen niet meer vernietigd worden, maar volledig worden gerecupereerd en herbruikt in een closed loop systeem met leverancier Agfa. 

 

Papier wordt gerecycleerd

Tegelijk met de recuperatie van aluminium, werd ook de volledige afvalcultuur bij Drukservice Impressa herzien. Alle soorten papier worden gedetailleerd en duidelijk van elkaar gescheiden: rijfels, wit papier, bont papier, karton, enz. hebben allemaal zijn plekje in de productie. Recentelijk werd deze lijn nog verder doorgetrokken, want er werd geïnvesteerd in een perscontainer voor alle 100% recycleerbare witte papiersoorten, met name de rijfels die doorheen het hele productieproces worden afgesneden. Vanaf elke werkplek worden deze automatisch afgevoerd d.m.v. een speciaal daarvoor voorzien buizensysteem. Ongeveer 80% van het papierafval uit onze drukkerij en afwerking heeft als bestemming een papierfabriek die er opnieuw bruikbaar, weliswaar gerecycleerd papier van maakt. Alle rest wordt verwerkt in kartonproducten. Papierproducenten zijn o.w.v. productietechnische eigenschappen erg streng op de selectie van papier dat gebruikt wordt voor recyclage. Het oud papier van Drukservice Impressa kan steeds 100% worden verwerkt aangezien zowel in de digitale als offset drukkerij geen moeilijk of niet oninktbare processen ingezet worden. Eventuele UV-inkten of andere chemicaliën die eigen zijn aan specifieke drukprocessen, of inkjet in digitale omgevingen, zijn in onze drukkerij niet terug te vinden, en dus ook niet in het papierafval. Alle offset inkten die door ons worden gebruikt alsook de toners in de digitale drukkerij zijn alcoholvrij en van vegetale oorsprong. Dat maakt alle drukwerk van Drukservice Impressa 100% de-inkable.

Deel dit artikel