Drukservice Impressa kent ondertussen een jarenlange ervaring in de productie van labels en etiketten voor de voedingsindustrie. Wat klein begon met enkele etiketten voor een specifieke productielijn, is ondertussen goed voor bijna 10% van de totaalomzet.
Er zijn een aantal veel voorkomende materialen te noemen. Zo zijn er de bijna 100 miljoen labels voor glazen bokalen, sauzen en conserven, die jaarlijks van de pers rollen. Ook etiketten voor al dan niet alcoholische drank in glazen en/of plastic flessen behoren tot de voedingsketen. En laten we zeker ook niet de vele papieren wikkels vergeten die rondom chocolade repen worden gedaan.

Het spreekt voor zich dat we als toeleverancier van de streng bewaakte voedingsmiddelenindustrie een zekere verantwoordelijkheid hebben op vlak van veiligheid, hygiëne en kwaliteitsmanagement.

De ‘BRC-IoP Global Standard Norm for Packaging and Packaging Materials’ is in eerste instantie bedoeld voor producenten van verpakkingsmaterialen waarbij de verpakking is rechtstreeks voedselcontact staat. Toch zijn we als organisatie druk in de weer om de nodige certificaten hierin te bekomen om ook toekomstgericht het kwaliteitsniveau te kunnen handhaven dat zowel klanten als consumenten verwachten.

BRC/IoP eist onder meer een formeel risicoanalysesysteem, een gedocumenteerd efficiënt HACCP- en kwaliteitsmanagementsysteem, hygiëne van het personeel en de beheersing van productieprocessen. Controle en ontwikkeling gebeurt over de volgende 6 domeinen:

Bewustzijn vanuit het hoger management.
Het is essentieel dat het volledige management team zich bewust is van de noodzakelijke richtlijnen, én zich voor 100% wil inzetten voor de implementatie.

Traceerbaarheid.
De basis van het programma is een risicoanalysesysteem, opgezet volgens internationale standaarden (HACCP).

Veiligheid en kwaliteit.
Volgens de principes van ISO 9000 worden richtlijnen bepaald m.b.t. hygiëne en productiekwaliteit. Het technisch management houdt rekening met monitoring van toeleveranciers, traceerbaarheid, beheer van eventuele incidenten en product recalls.

Inrichting van de site.
Verwachtingen worden bepaald omtrent het onderhoud van de gebouwen en materialen, alsook omtrent de afvalstromen.

Procescontrole.
Om de kwaliteit te handhaven worden processen vastgelegd omtrent product design en ontwikkeling, waarbij testen en het uitvoeren van inspecties onderdeel zijn.

Personeel.
Volgens de standaarden wordt het personeel voorzien van de nodige opleiding, beschermende kledij en wordt er toegezien op persoonlijke hygiëne.

Deel dit artikel