Online adverteren of gebruik maken van gedrukte media?

Een artikel uit ‘Panorama Fall 2017 – Muller Martini’ geeft ons een kijk op hoe het gesteld is met het bereik van online advertenties, alsook de mate van respons.

 

Online advertenties

De niet meetbare gedrukte advertenties werden in het nabije verleden te pas en te onpas fel bekritiseerd, zeker in vergelijking met de vaak bijna geliefkoosde online advertenties. Toch wordt die mening her en der bijgesteld. Online advertenties worden maar al te vaak een halt toegeroepen door de zogenaamde ‘ad-blockers’ en cijfers over het bereik van dergelijke advertenties zijn ook nogal eens met een korreltje zout te nemen.
Helaas rust dit niet enkel op subjectieve indrukken, maar worden deze impressies ook kracht bij gezet door hard cijfermateriaal. Meer dan 30% van de Europese internetgebruikers installeerde dergelijke ad-blockers op hun desktop computers om steeds minder gestoord te worden door ongewenste online advertenties.
Hoe je dan komt aan een hoog cijfer voor wat betreft het bereik van je online advertentie?  Slechts 40% van het totale bereik komt van menselijke bezoekers. De overige 60% wordt gecreëerd door computer programma’s en robots die het bereik op een kunstmatige manier verhogen. Deze cijfers werden gepubliceerd door Encapsula, een service provider voor online veiligheid. Volgens Google worden 56% van de vertoningen van advertenties door geen enkele consument gelezen. En mocht het wel zo zijn, worden deze advertenties door hun abrupt karakter heel vaak als irritant beoordeeld.

 

Trend gedrukte media

Volgens de laatste cijfers beginnen bedrijven stilaan hun marketing mix te herbekijken in het voordeel van gedrukte media. Magazines en bladen die inhoudelijk sterk zijn, lijken hiervoor het optimale platform te zijn. Toch staat die groei momenteel nog slechts in zijn kinderschoenen. Als Duitsland een voorloper kan zijn, daar wordt een groei van 2,6% genoteerd voor gedrukte media.

Uiteraard kunnen we op geen enkele manier uitsluiten dat het internet een belangrijke rol speelt in vele aankoopbeslissingen. En dat is maar goed ook. Elke vorm van media moet dan ook beoordeeld worden op wat het effectief opbrengt, en niet enkel op visibiliteit. Een studie wijst zo bijvoorbeeld uit dan 39% van consumenten de website van een aanbieder gaan bezoeken nadat ze een gedrukte advertentie hebben gelezen. Met andere woorden is de online impact van gedrukte media van onschatbare waarde. Print werkt het beste wanneer het gericht is op het juiste doelpubliek en in combinatie met alle andere media kanalen van de veelbesproken multi-channel mix.

Bron: Muller Martini, Panorama Fall 2017

Deel dit artikel