PDF

PDF (Portable Document Format) is de meest gebruikte standaard voor het uitwisselen van elektronische documenten. Deze universele bestandsindeling houdt alle afbeeldingen, lettertypen, opmaken en kleuren van het brondocument intact, ongeacht de gebruikte programma's of het platform. Daarom verkiezen wij dat u uw drukwerk in PDF-vorm aanlevert.

 

Enkele basisregels voor het opmaken van uw PDF

 • Losse pagina's. Geen spreads of geïmpositioneerde PDF-bestanden.
 • Een duidelijke naamgeving is vereist. Bv. weeknummer job naam editie taal paginanummer.pdf.
 • Beelden in de PDF-bestanden moeten CMYK zijn. Alle andere kleurruimtes zoals LAB, RGB, ICC, Calibrated colors worden niet ondersteund. (uitgezonderd PMS kleuren indien nodig.)
 • Indien er geen CMYK gebruikt is, zal uw document omgezet worden dmv. het ISO COATED profiel (FOGRA39)
 • Zorg ervoor dat de beeldresolutie hoog genoeg is.
  • Kleur: 300dpi
  • Grijs: 300dpi
  • Bitmap: 600dpi
   Let op: Deze waarden zijn absolute minima.
 • Indien de zetspiegel aflopend is, moet de afloop in de PDF-bestanden ingesteld staan op minimum 3mm.
 • PDF-pagina's moeten in principe op overdruk functies (bv. Acrobat 5.0 met 'Overprint Preview' modus aangevinkt) nagekeken zijn.
 • Alle gebruikte fonts moeten in de PDF-bestanden volledig ingesloten zijn.

Enkel de alfanumerieke tekens (van A tot Z en van 0 tot 9) mogen in de naamgeving worden gebruikt. Gelieve geen exotische symbolen te gebruiken zoals: /;>%$'f=.p
 

Verantwoordelijkheid overdruk settings

De verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van overprint instellingen en de controle daarop ligt bij de persoon
die de opmaak doet. De drukkerij is er verantwoordelijk voor dat de overprint instellingen zoals aanwezig in de pdf
gehonoreerd worden in het drukresultaat.

Correcties

 • Bij correctie dient er een nieuwe PDF-file door de klant aangeleverd te worden. Achter de bestandsnaam moet de vermelding " corr" + nummer van correctie komen. Bv. CORR1.pdf
 • Bij het aanleveren van gecorrigeerde bestanden dient men per mail te melden welke correcties er uitgevoerd zijn. Dit kan op het mailadres van uw orderbegeleider.
 • Na overleg kan in sommige gevallen een correctie door ons uitgevoerd worden. Hiervoor zal echter een meerkost worden aangerekend.

Proofing

Indien gewenst, kunnen digitale bestanden als geripte LowRes PDF-bestanden aan u ter controle worden toegestuurd (FTP, Email, wetransfer,…). (Let op: dit is geen kleurechte proef!) .
Tevens beschikken wij over een digitaal webbased systeem om uw proofing en aanlevering online te raadplegen, meer info hierover kan u steeds bekomen via uw commercieel afgevaardigde of via uw ord

Deel dit artikel